Cotrimoxazol 480 là thuốc gì? Công dụng & liều dùng Healthy Stories

Tên gốc: sulfamethoxazole 400 mg + trimethoprim 80 mg

Tên biệt dược: Cotrimoxazol 480

Phân nhóm: thuốc kháng sinh nhóm sulphonamid

Tags:

Trả lời