Coricidin® HBP Maximum Strength Flu là thuốc gì? Công dụng & liều dùng Healthy Stories

Tên gốc: acetaminophen, chlorpheniramine maleate, dextromethorphan hydrobromide

Tên biệt dược: Coricidin® HBP Maximum Strength Flu

Phân nhóm: thuốc ho và cảm

Tags:

Trả lời