Coramine Glucose® là thuốc gì? Công dụng & liều dùng Healthy Stories

Tên gốc: nikethamid

Tên biệt dược: Coramine Glucose®

Phân nhóm: các loại thuốc tim mạch khác

Tags:

Trả lời