Contac® Cold-Flu là thuốc gì? Công dụng & liều dùng Healthy Stories

Tên gốc: Acetaminophen/ Phenylephrine hydrochloride

Phân nhóm: Thuốc giảm đau (không có chất gây nghiện) & hạ sốt

Tên biệt dược: Contac® Cold-Flu

Tags:

Trả lời