Concor Cor 2,5mg là thuốc gì? Công dụng & liều dùng Healthy Stories

Tên hoạt chất: Bisoprolol fumarate

Tên biệt dược: Concor® Cor 2,5mg

Tags:

Trả lời